Start

Basiscursus

Voorlichting DHH

Beleid

Studiedagen DHH

Themabijeenkomsten- Slimme kleuters
- 'Leren leren'
- Begaafd en sociaal-emotioneel

Testonderzoek

Consultatie

Literatuur

Contact

Links

Algemene voorwaarden

 

 

 

 

 


 

Standaard begeleidingstraject


Dit traject bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Vier bijeenkomsten met de werkgroep 
  Na de studiedag wordt een werkgroep geformeerd bestaande uit een directielid, de intern begeleider en circa drie leerkrachten (onder, boven en middenbouw). 
  Deze werkgroep bespreekt samen met de begeleider de verschillende onderdelen van het beleidsplan, waarbij de begeleider aangeeft welke keuzes er gemaakt kunnen worden. Na afloop van iedere bijeenkomst schrijft de begeleider het desbetreffende onderdeel van het beleidsplan. 
  Duur bijeenkomsten circa 2 uur.
 • Introductie beleidsplan 
  Deze bijeenkomst is bedoeld voor het hele team. 
  In deze bijeenkomst worden de teamleden verder vertrouwd gemaakt met de inhoud van het beleidsplan en wordt er via een werkopdracht aandacht besteed aan een onderdeel van het beleidsplan. Verder wordt aandacht besteed aan de voorwaarden voor invoering van het beleid. 
  Duur bijeenkomst 3 uur.
 • Evaluatiebijeenkomst na circa een half jaar 
  In deze bijeenkomst (naar keuze met et hele team of met de werkgroep) worden knelpunten besproken die in de startfase naar voren zijn gekomen. 
  Deze bijeenkomst duurt circa 2 uur.


Doelgroep 
Schoolteams 


Kosten 
De kosten van het standaardtraject zijn op aanvraag. 


Afspraak maken 
Wilt u meer informatie of een afspraak maken, neemt u dan telefonisch contact op. 
Ik ben telefonisch bereikbaar van maandag t/m. donderdag van 9-17 uur, telefoonnummer 024-8459216.
Mocht ik niet bereikbaar zijn spreekt u dan een boodschap in, dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug.

<Terug naar Beleid>