Start

Basiscursus

Voorlichting DHH

Beleid

Studiedagen DHH

Themabijeenkomsten- Slimme kleuters
- 'Leren leren'
- Begaafd en sociaal-emotioneel

Testonderzoek

Consultatie

Literatuur

Contact

Links

Algemene voorwaarden

Begeleiding beleidstraject


Steeds meer scholen willen de zorg voor leerlingen aan de bovenkant ook een structurele plaats geven binnen het zorgbeleid van de school. 
Tijdens het uitgebreide begeleidingstraject wordt het hele team geschoold en voorbereid op het werken met een beleidsplan voor hoogbegaafde leerlingen. 

U kunt kiezen uit een uitgebreide vorm van begeleiding zie hiervoor het standaard begeleidingstraject of een verkort traject via de beleidsdagen. Klik hieronder op de vorm waarover u informatie wilt hebben.Beleidsdagen


Standaard begeleidingstraject