Start

Basiscursus

Voorlichting DHH

Beleid

Studiedagen DHH

Themabijeenkomsten- Slimme kleuters
- 'Leren leren'
- Begaafd en sociaal-emotioneel

Testonderzoek

Consultatie

Literatuur

Contact

Links

Algemene voorwaarden

 

Consultatie


Zowel ouders als school kunnen een afspraak maken voor een adviesgesprek op school. 
Voorafgaand aan dit gesprek wordt ouders en leerkracht gevraagd een vragenlijst in te vullen en worden een aantal andere gegevens opgevraagd, waaronder didactische gegevens. 

Tijdens het eerste gesprek worden concrete adviezen gegeven over de begeleiding op school. Hierbij is zowel aandacht voor aanpassingen van het leerstofaanbod als de pedagogische begeleiding van de leerling. 

In principe vindt na 6-8 weken een evaluatiegesprek plaats. 
Tijdens dit gesprek wordt bekeken of de gegeven adviezen het gewenste effect bereikt hebben en welke aanpassingen er mogelijk nodig zijn. Ook kan het zijn dat er psychologisch onderzoek wordt geadviseerd. 


Tarieven (inclusief 21% btw)
Eerste gesprek: € 180, - (duur 1 uur) 
Inclusief voorbereiding en schriftelijke rapportage. 

Vervolggesprekken: € 135, - (duur 1 uur) 
Inclusief schriftelijke rapportage. 

Deze tarieven zijn exclusief reiskosten á € 0,30 per kilometer (inclusief 21% BTW). 


Afspraak maken 
Wilt u meer informatie of een afspraak maken, neemt u dan telefonisch contact op. 
Ik ben telefonisch bereikbaar van maandag t/m. donderdag van 9-17 uur, telefoonnummer 024-8459216.
Mocht ik niet bereikbaar zijn spreekt u dan een boodschap in, dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug. 


Let op:
Consultatiegesprekken op school zijn alleen mogelijk in het gebied met een straal van 50 km. rondom Nijmegen.
Wanneer de afstand groter is, is wel telefonisch of schriftelijk advies mogelijk.

Consultatiegesprekken kunnen in principe alleen gepland worden onder schooltijd, 
dat wil zeggen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9 uur en half 4 en op woensdag tussen 9 uur en 12 uur.