Start

Basiscursus

Voorlichting DHH

Beleid

Studiedagen DHH

Themabijeenkomsten- Slimme kleuters
- 'Leren leren'
- Opzetten plusgroepTestonderzoek

Consultatie

Literatuur

Contact

Links

Algemene voorwaarden

 

 

 

 

 

 

 

Studiedagen DHH


Voor wie?
Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor intern begeleiders of leerkrachten die al beschikken over basiskennis op het gebied van begaafdheid en het werken met leerlijnen. Verder zijn deelnemers op de hoogte van de gebruiksmogelijkheden van het DHH (zo niet, dan is het aan te raden eerst de voorlichtingsdag DHH te volgen). 


Dag 1

Op deze dag wordt ingegaan op de procedure van signalering en diagnostiek volgens het DHH en wordt aandacht besteed aan de interpretatie van de verzamelde gegevens en de consequenties voor het vervolgtraject. Tijdens de dag is er ruimte voor het inbrengen van eigen casuïstiek.

Dag 2
Op deze dag wordt ingegaan op het vervolgtraject na de fase van signalering en diagnostiek, namelijk het opstellen van een handelingsplan. Er is zowel aandacht voor de didactische aanpassingen als de pedagogische aanpak. Tijdens de dag is er ruimte voor het inbrengen van eigen casuïstiek.


Data

Woensdag 31 oktober 2018 en woensdag 28 november 2018 van 9.00 tot 16.00


Aantal deelnemers 
Minimaal aantal deelnemers is 6, maximaal aantal deelnemers is 15. 

Indien er zich meer personen inschrijven dan dat er geplaatst kunnen worden, wordt bekeken op welke termijn een herhaling van de studiedagen kan plaatsvinden. In dat geval ontvangt u daarover zo snel mogelijk bericht. U kunt dan bepalen of u uw inschrijving wilt handhaven of afziet van deelname.


Kosten 

€ 450, - (inclusief btw) per cursist, bij deelname meerdere cursisten per school € 400, - (inclusief btw) per cursist.
Dit bedrag is inclusief koffie/thee, lunch en een studiemap die u tijdens de studiedag ontvangt.

NB. De aanschafkosten van het Digitaal Handelingsprotocol Begaafdheid zijn bij dit bedrag NIET inbegrepen 


Locatie
Sanadome (www.sanadome.nl)
Weg door Jonkerbos 90, 6532 SZ Nijmegen
Bij het Sanadome is een grote parkeerplaats. De parkeerkosten zijn inbegrepen in de cursusprijs, u ontvangt van de cursusleider een uitrijkaart. Mocht u met het openbaar vervoer komen, dan kun u bus 8, 11 of 13 nemen vanaf het Centraal Station Nijmegen richting CWZ (Canisius Wilhelmina Ziekenhuis) en uitstappen bij halte Sanadome.


Inschrijven uiterlijk 1 maand vóór aanvang voorlichtingsdag.


<Download inschrijfformulier>