Welkom op de website van

Sylvia Drent

Adviesbureau voor hoogbegaafde kinderen basisonderwijs

Welkom op de website van het Adviesbureau voor hoogbegaafde kinderen.
Op deze website vindt u informatie over de activiteiten van mijn bureau.

Cursusaanbod DHH

Het cursusaanbod DHH bestaat uit drie cursussen:

De basiscursus is bedoeld voor nieuwe of beginnende gebruikers en gaat in op de inhoud en gebruiksmogelijkheden van het DHH. Verdiepingscursussen 1 en 2 zijn bedoeld voor gebruikers die al wat ervaring hebben met het werken met DHH. In de eerste verdiepingscursus wordt ingegaan op de analyse en interpretatie van de gegevens uit de verslagen signalering en diagnostiek. De tweede verdiepingscursus gaat in op alle aspecten die spelen bij het opstellen van een handelingsplan na de fase van diagnostiek. Hierbij gaan we in op wat de school al doet en welke actiepunten er zijn voor de toekomst. 

Cursusaanbod beleid begaafdheid

Het cursusaanbod beleid begaafdheid bestaat uit twee cursussen:

De korte beleidscursus is bedoeld voor scholen die al beschikken over een beleidsplan begaafdheid en dit willen opnemen in Mijnschoolplan. De uitgebreide cursus is voor scholen die beleid willen gaan maken voor begaafde leerlingen met behulp van de beleidsmodule begaafdheid in Mijnschoolplan.

Consultatie

Scholen kunnen een consultatiegesprek aanvragen over algemene vragen over begaafdheid, de begeleiding van begaafde leerlingen, het werken met DHH of het opstellen van beleid. Ook kunnen scholen advies vragen over de begeleiding van individuele leerlingen. De gesprekken zijn online. 

Nieuws

1 Juli 2024

Met ingang van vandaag heeft DHH een nieuwe eigenaar, namelijk Topicus Education (onder andere bekend van ParnasSys). Ik blijf gewoon auteur van DHH en het cursusaanbod DHH vind je op deze site. 

11 Juni 2024

Vandaag de lancering van mijn nieuwe website. Hier vind je informatie over het meeste recente cursusaanbod en informatie over ontwikkelingen rond DHH (Digitaal handelingsprotocol begaafdheid).

25 april 2024

Er is een nieuwe update verschenen van DHH. Het gaat vooral om een visuele update. Verder kun je nu bij de signalering (net als bij de diagnostiek) de verschillen zien tussen de vragenlijsten van ouders en leerkracht. 
In de nieuwsbrief DHH staat meer informatie over deze update.

1 juli 2023

Nieuw: cursusaanbod beleid begaafdheid.

3 april 2023

Vandaag verschijnt de Beleidsmodule begaafdheid in Mijnschoolplan. Deze module bevat een compleet voorbeeld beleidsplan dat is gebaseerd op het werken met Digitaal handelingsprotocol begaafdheid (DHH). De module is gratis voor gebruikers van Mijnschoolplan.  Verder biedt de module ondersteuning bij het maken van beleid via extra informatie (onder andere richtlijnen voor interpretatie van de quickscan) en extra formulieren (onder andere voor de overdracht van peuterspeelzaal of KDV en de overdracht naar het VO). Ook is er de mogelijkheid om schoolspecfieke documenten  te  maken aan de hand van format formulieren.