Start

Basiscursus

Voorlichting DHH

Beleid

Studiedagen DHH

Themabijeenkomsten- Slimme kleuters
- 'Leren leren'
- Begaafd en sociaal-emotioneel

Testonderzoek

Consultatie

Literatuur

Contact

Links

Algemene voorwaarden

 

Welkom op de website van het Adviesbureau voor hoogbegaafde kinderen in het basisonderwijs

Nieuw: Cursusaanbod tweede helft schooljaar 2018-2019

Op deze website vindt u informatie over de activiteiten van mijn bureau.

De volgende onderdelen zijn opgenomen:

  • Basiscursus: informatie over het nascholingsaanbod voor leerkrachten via de cursus
    Passend onderwijs voor begaafde leerlingen;
  • Voorlichting DHH: informatie over de mogelijkheden van het Digitaal Handelingsprotocol Begaafdheid en informatie over de voorlichtingsdagen over het DHH;
  • Beleid: informatie over de begeleidingsmogelijkheden bij het opstellen van beleid voor hoogbegaafde leerlingen op uw school;
  • Studiedagen DHH: tijdens deze studiedagen wordt ingegaan op het werken met het DHH. De eerste dag is gericht op de signalering en diagnostiek en de tweede dag op het opstellen van een handelingsplan;
  • Themabijeenkomsten: tijdens deze middagen wordt ingegaan op een aantal onderwerpen die veel vragen oproepen in de praktijk, zoals het omgaan met slimme kleuters en het opzetten van een plusgroep;
  • Testonderzoek: informatie over de mogelijkheden met betrekking tot psychologisch onderzoek;
  • Consultatie: informatie over de mogelijkheid van het voeren van een adviesgesprek op school.

De onderdelen basiscursus, DHH, beleid, studiedagen DHH en de themabijeenkomsten zijn specifiek bedoeld voor scholen. Zowel ouders als scholen kunnen een afspraak maken voor een consultatiegesprek of een testonderzoek.

Via de button Contact kunt u een informatie opvragen over de verschillende onderdelen van deze website. 
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat u via deze website vragen voorlegt over de begeleiding van uw kind of leerling. Daarvoor dient u een afspraak te maken voor een adviesgesprek. 

Adres:
Adviesbureau voor hoogbegaafde kinderen basisonderwijs
Ringlaan 82
6602 EC Wijchen

U kunt voor informatie of het maken van afspraken bellen op: 
Maandag t/m. donderdag van 09.00 tot 17.00 uur 
Telefoon: 024-8459216
Mobiel: 06-11720730 (alleen bij spoed)