Over mij

Wie ben ik?

Mijn naam is Sylvia Drent, leuk om kennis te maken!

In 1988 ben ik afgestudeerd als ontwikkelingspsychologe aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. In de jaren na mijn afstuderen heb ik drie kinderen gekregen, twee zoons en een dochter. Op 1 april 1998 ben ik gestart met het Adviesbureau hoogbegaafde kinderen basisonderwijs. Aanleiding was de begaafdheid van mijn kinderen en de problemen die zij ondervonden op de basisschool.

Mijn eerste boek Hoogbegaafde kinderen kunnen meer is verschenen in 1998, dit boek heb ik geschreven naar aanleiding van het traject dat ik doorlopen heb op de basisschool van mijn kinderen. Mijn eerste echte opdracht was bij het SLO (Stichting Leerplanontwikkeling) in Enschede, waar ik onder andere heb meegewerkt aan Slimme Taal, een verrijkingsmateriaal op het gebied van taal. Ook heb ik deel uitgemaakt van de eerste redactie van het tijdschrift Talent, waar ik onder meer artikelen heb geschreven over verrijkingsmateriaal.

Samenwerking en innovatie in onderwijs voor begaafde leerlingen

Via de redactie van Talent kwam in contact met Eleonoor van Gerven. Dit was het begin van een vruchtbare samenwerking, waarin we samen cursussen hebben ontwikkeld en een aantal boeken hebben geschreven: Een doorgaande lijn voor hoogbegaafde leerlingen (2000), Professioneel omgaan met hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs (2007) en Passend onderwijs voor begaafde leerlingen (2012). Grootste project dat we samen hebben gedaan is het ontwikkelen van het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH), een protocol dat zich richt op de signalering, diagnostiek en begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen. In 2007 verscheen de webbased versie van het protocol en in 2016 zijn de vormgeving en functionaliteit van het protocol ingrijpend herzien. Ook is de naam van het protocol aangepast in Digitaal handelingsprotocol begaafdheid om te benadrukken dat het protocol bruikbaar is voor de bredere groep van begaafde leerlingen en niet alleen voor hoogbegaafde leerlingen. De afkorting is hetzelfde gebleven omdat het DHH inmiddels een begrip is, al ruim 2000 basisscholen in Nederland hebben het aangeschaft. 

Mijn meest recente project was het schrijven van een beleidsmodule begaafdheid voor MijnSchoolplan. 

Door de jaren heen is de focus van mijn werk steeds meer komen te liggen op scholing, eerder op locatie bij scholen door het hele land, maar na de coronajaren steeds meer via een online aanbod.  

Mocht u in de praktijk te maken hebben met begaafde leerlingen, dan zie ik u graag bij één van mijn cursussen!