Beleidscursus uitgebreid

Voor wie?

Voor scholen die nog niet beschikken over beleid ten aanzien van begaafdheid en een beleidsplan begaafdheid willen opstellen via de beleidsmodule begaafdheid van Mijnschoolplan.

Nota bene: de inhoud van de beleidsmodule begaafdheid is gebaseerd op de werkwijze in DHH.

Bijeenkomsten overzicht

Bijeenkomst 1
Voorbereiding Invullen checklist inventarisatie beginsituatie (Met het team)
Invullen sterkte-zwakte analyse (Met het team)
Opdracht ‘Visie op begaafdheid-modellen en definities’ (Met het team)
Inhoud Uitleg onderdelen beleidsmodule begaafdheid
Stappenplan invoeren beleid
Toelichten keuzes beleid hoofdstuk 1-3 (aandacht voor schoolspecifieke documenten en bijlagen)
Bijeenkomst 2
Voorbereiding Onderdeel ‘Visie op rijke leeromgeving’ (Met het team)
Onderdeel ‘Visie op signalering-diagnostiek’ (Met het team)
Onderdeel ‘Visie op didactisch handelen-onderdelen groep 1-2’ (Met het team)
Inhoud Toelichten keuzes beleid hoofdstuk 4-7 (aandacht voor schoolspecifieke documenten en bijlagen)
Bijeenkomst 3
Voorbereiding Onderdeel ‘Visie op didactisch handelen groep 3-8’ (Met het team)
Onderdeel ‘Visie op pedagogisch handelen’ (Met het team)
Inhoud Toelichten keuzes beleid hoofdstuk 8-11 (aandacht voor schoolspecifieke documenten en bijlagen)
Bijeenkomst 4
Voorbereiding Overzicht maken van alle actiepunten per hoofdstuk
Tekst hoofdstuk 13 Fasering en borging beleid doorlezen
Inhoud Uitleg inzet beleidskaart begaafdheid
Introductie beleid bij team
Fasering
Borging
Toelichting bij statistieken DHH

Nota bene: de verdeling van de hoofdstukken over de bijeenkomsten kan in sommige gevallen afwijken.

Tijdens de cursus is er ruimte om een start te maken met het invoeren van schoolspecifiek beleid aan de hand van de voorbeeldteksten in de beleidsmodule begaafdheid. Houd er bij de tijdsinvestering rekening mee dat er voorafgaand aan de bijeenkomsten tijd nodig is voor de voorbereiding van de volgende bijeenkomst en dat er na de bijeenkomsten tijd nodig is om de onderdelen van het beleid te bespreken, dingen uit te zoeken of teksten aan te vullen.

Instroomvoorwaarden

Algemene informatie

Training Details
Doelgroep Intern begeleiders, HB-specialisten, leden HB-werkgroep en directieleden (maximaal 2-3 deelnemers per school)
Niveau Gevorderd
Kosten €950, - per school bij twee deelnemers en €1350, - bij drie deelnemers per school. Deze tarieven zijn incl. 21% btw.
Duur Vier dagdelen van 13.00-16.30 uur
Soort training Schoolniveau

Wil je met een grotere groep (meer dan drie personen) of het hele team deze cursus volgen? Neem dan contact op via info@sdrent.nl.

Adviesbureau hoogbegaafde kinderen

Ringlaan 82
6602 EC Wijchen
06-11720730

Voor informatie of het maken van afspraken kunt u bellen op maandag t/m donderdag van 09.00 tot 17.00 uur of mailen naar:  info@sdrent.nl

Wilt u meer weten over DHH of een licentie aanvragen?

 Op de site www.dhh-po.nl vindt u: